Silna kryptografia umożliwia bezpieczne przechowywanie oraz wzajemne udostępnianie informacji w sieci. CipherMe

  • umożliwia jednostkom bezpieczny dostęp do ich informacji osobistych;
  • pomaga przedsiębiorstwom podnieść efektywność swoich działań informatycznych;
  • pomaga administracjom w dostarczaniu wysokiej jakości usług swoim obywatelom, niezależnie od rozproszenia geograficznego, granic administracyjnych i świadomości informatycznej użytkowników.

Efektywna informatyzacja to informacje niezbędne nam do wygodnego, bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania, które towarzyszą nam gdziekolwiek są one nam potrzebne, szybko i niezawodnie, najczęściej po to, aby umożliwić lub poprawić usługi świadczone nam przez administracje, służby medyczne, szkolnictwo oraz inne strony trzecie. To nie komputer dla każdego i biegłość jego użytkowania, ale zapewnienie, że każdy będzie wygodnie i efektywnie obsłużony dzięki obecności wszelkich niezbędnych informacji w odpowiednim punkcie obsługi; szybko, bezpiecznie, gdziekolwiek, kiedykolwiek.

CipherMe to bezpieczne przechowywanie i wzajemne udostępnianie informacji w coraz bardziej zagrożonym, ale i niezbędnym otoczeniu Internetu. To nowe oblicze Sieci, z prywatnością informacji w bezpiecznych schowkach osobistych, to przyjazne usługi, efektywna administracja i prawdziwa eliminacja wykluczenia informacyjnego.

Właścicielami schowków zaszyfrowanych informacji mogą być osoby, instytucje, jednostki administracji, przedsiębiorstwa, zwierzęta, pojazdy, nieruchomości a nawet obiekty jak dzieła sztuki, obiekty muzealne lub sprzęt informatyczny. Informacje ze schowków mogą być bezpiecznie udostępniane osobom, instytucjom a nawet oprogramowaniu, pozwalając na tworzenie dowolnych struktur i relacji.

  • Informacje medyczne udostępniane pacjentowi w dowolnym miejscu usługi medycznej, z jego własnego schowka oraz ze schowków wszystkich jego usługodawców, tworzą spójne, zawsze aktualne osobiste informacje zdrowotne, z dostępem do krytycznych informacji medycznych dla karetki pogotowia włącznie. W aptece udostępniamy z naszego schowka spójny obraz aktualnych recept. Podpisane przez nas pokwitowanie wyświadczonej usługi jest udostępnione płatnikowi ze schowka usługodawcy, tworząc efektywny, szczelny, system refundacji w dowolnie zmieniającym się systemie ubezpieczeń.
  • Powinności płatnicze udostępnione klientowi ze schowków dostawców elektryczności, gazu, telefonii oraz innych usług, eliminują koszty wysyłkowe dla 100% bazy klienckiej każdego z nich. Klient z kolei może sprowadzić wszystkie należne faktury do dowolnego punktu płatności: do kasy na poczcie, do bankomatu, strony WWW lub telefonu. To jest wygoda dla każdego, niezależnie od wieku lub umiejętności informatycznych – od studenta informatyki po emerytowaną gospodynię domową.
  • W systemie podatkowym, wypełnianie i wysyłanie w ostatniej chwili zeznań, papierowych czy elektronicznych, może być zastąpione udostępnianiem fiskusowi dokumentów na podstawie których urząd sam może policzyć należności.
  • Poświadczone zdjęcia i wzór podpisu z naszego schowka, plus świadectwo urodzenia ze schowka Urzędu Stany Cywilnego oraz potwierdzenie miejsca zamieszkania ze schowka odpowiedniego urzędu, to równoważność dowodu osobistego. Dyskutowane kiedyś dodanie grupy krwi to proste udostępnienie kolejnej informacji. Dokument uaktualnia się sam najnowszymi kopiami swoich elementów składowych, w każdym punkcie dostępu do Internetu, bez potrzeby wizyt w urzędach. Uprawnienie do prowadzenia pojazdu ze schowka MSWiA rozszerza dokument na samo-aktualizujące się prawo jazdy, udostępnianie wiz – na dokument podróży, certyfikat uczelniany – legitymację studencką, a prawa wstępu na wybrane areny sportowe – uniwersalny bilet elektroniczny imprezy masowej.
  • Prawnik, księgowy, doradca finansowy nie musi martwić się o bezpieczeństwo swojego komputera a z tym, o zagrożenia interesów swojej firmy, zarówno przez utratę danych jak i utratę zaufania klientów. Nie tylko nie musi wozić własnego komputera, ale może posunąć zaufanie klienta o krok dalej, proponując przechowywanie danych w udostępnionej mu części schowka klienta, sam świadcząc usługi w tej przydzielonej przestrzeni.

CipherMe to efektywna platforma obywatelstwa elektronicznego, z pełną mobilnością podmiotów oraz bezpieczeństwem informacji osobistych, która pozwoli administracji traktować obywatela, jak płacącego klienta a obywatelowi widzieć administrację, jako efektywnego usługodawcę. Koszt posiadania schowka jest minimalny w porównaniu z korzyściami i w większości może być pokrywany przez zainteresowanych usługodawców z części pozyskanych w ten sposób oszczędności. Jeśli wykonujemy jakiekolwiek badanie lekarskie, chociaż raz na pół roku, cena schowka zwróci się przez oszczędność dwóch biletów komunikacji miejskiej potrzebnych na dojazd celem odebrania wyników. Natomiast wyniki będą dostępne automatycznie podczas wizyty u dowolnie wybranego lekarza, również w domu.