Niemal wszystkie projekty prowadzone przez firmę e-Ja wykorzystują technologię CipherMe jako fundament bezpiecznego przechowywania w chmurze zaszyfrowanych informacji.

Dzięki temu, każdy nowy projekt oraz każdy użytkowniktego tego projektu staje się automatycznie beneficjentem już istniejących struktur informatycznych bezpiecznego przechowywania i udostępniania informacji.

  • nowy użytkownik systemu informacji medycznych automatycznie potrafi pokazać swoje ubezpieczenie medyczne, w dwolnym punkcie usług medycznych, od dowolnego ubezpieczyciela, udostepniających informacje temu użytkownikowi,
  • klient administracji staje się koncentratorem wszystkich udostepnianych mu informacji administracyjnych z niezaleznych rejestrów państwowych, bez potrzeby synchronizacji tych rejestrów,
  • zdjęcie lub dowolna inna potwierzona cyfrowo cecha biometryczna, może być wykorzystywana przez dowolny system wymagający potwierdzenia tożsamości użytkownika,
  • ...

W sumie, każdy dodatek funkcjonalny, operujący na schowkach szyfrowanych informacji, czy to w schowku osobistym użytkownika, czy na informacjach udostępnianych mu ze schowków innych użytkowników, często automatycznie wzbogaca jakość usług oferowanych przez już istniejące aplikacje.

W drugą stronę, dostępność informacji wynikająca z już wdrożonego projektu często potania wdrożenie kolejnego projektu, który może sprowadzać się nawet do wyłącznie opracowania nowych narzędzi do operowania na tych już istniejących informacjach.