Ideą usługi pay121 jest ścisłe rozdzielenie świata wystawców faktur od świata kanalów płatności, każdy z własnymi zasadami biznesowymi. Punktami styczności tych światów są indywidualni odbiorcy faktur. Rozwój jednego z tych światów automatycznie rozszerza możliwości biznesowe drugiego. Każdy nowy punkt płatności potrafi obsłużyc wszystkie już istniejące faktury a faktury każdego nowego wystawcy mogą być opłacone w każdym już istniejącym punkcie.

Dzięki platformie pay121 każdy podmiot może z posiadanego systemu księgowego automatycznie:

  1. wystawiać faktury elektroniczne klientom,
  2. otrzymywać i dekretować faktury elektroniczne,
  3. archiwizować zaszyfrowane dokumenty cyfrowe w chmurze lub na lokalnych serwerach,
  4. dokonywać płatności w dowolnym punkcie, do którego sprowadzi te faktury, z bankomatem i pocztą włacznie,
  5. zarządzać fakturami w sposób bezpieczny, prywatny i anonimowy z dowolnego terminala i miejscu na świecie.

Platforma pay121

  • umożliwia automatyczną wymianę informacji pomiędzy systemami księgowymi, z których korzystają wystawcy i odbiorcy faktur; Obecnie wspiera programy: Optima, Subiekt i Symfonia. Przyłączany jest SAP i kolejne. Możliwe jest dołączenie Twojego program księgowego, bez ingerencji w jego strukturę i zasoby.
  • eliminuje problemy powielania systemów informatycznych i baz danych, które nie potrafią ze sobą „rozmawiać”; Narzędzia udostępnione klientom pozwalają im na uzyskanie przewagi technologicznej i konkurencyjnej, a co za tym idzie uzyskanie wielu wymiernych korzyści.
  • przynosi korzyści każdemu: wystawcy i odbiorcy – firmie i osobie prywatnej, niezależnie od wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania i, co ważne, bez względu na stopień zinformatyzowania.

Zobacz jakie korzyści mogą mieć z pay121

Przejdź na strone usługi pay121 by dowiedzieć się jeszcze więcej o platformie oraz by zostać jej użytkownikiem.