e-Ja Sp. z o. o. buduje i wdraża rozwiązania oparte na technologii CipherMe w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej.

Firma jest

  • Narodowym Operatorem technologii CipherMe na Polskę;
  • wyłącznym dystrybutorem tej technologii w Polsce;
  • wykonawcą podstawowych komponentów technologii;
  • centrum ekspertyzy wdrożeń technologii, zarówno po stronie serwerowej jak i klienckiej.

Firma pełni równiez role:

  • pod-wykonawcy w szeregu projektów poza podstawowym terenem jej działalnosci;
  • centrum standaryzacji wielu obiektów przechowywanych w strukturach CipherMe, a w szczególnosci XML'owego standardu dokumentu elektronicznego.