rejestracja: e-Ja Sp. z o. o. została zarejestrowana jako firma prywatna 29go grudnia 2004 roku, w Warszawie
numery rejestracji: 015864230 (REGON)
0000224923 (XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
numer V.A.T.: PL 5272452345
koniec roku finansowego: 31 grudnia
adres rejestracji:  ul. Warecka 8 lokal 67, 00-040 Warszawa, Polska
adres operacyjny: ul. Warecka 8 lokal 67, 00-040 Warszawa, Polska
informacje bankowe: Bank PeKaO S.A.
I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2
00-950 Warszawa, Polska
rachunek: 42 1240 1037 1111 0010 0461 6123
zarząd:
Michał Kowalski: Prezes Zarządu
   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefon: +48 22 4145678